Užívejte bohatství českých lázní

Propagace českého léčebného lázeňství

Svaz léčebných lázní ČR (SLL) podal v září 2010 projektovou žádost na propagaci českého léčebného lázeňství v rámci Ministerstvem pro místní rozvoj zveřejněné výzvy pro prioritní osu 6.4.1a, b - národní podpora cestovního ruchu (d). Loni v srpnu pak bylo vydáno příslušným ministerstvem Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro podaný projekt Propagace českého léčebného lázeňství vedeného v programu Integrovaného operačního programu. Po podpisu smlouvy se společností Arkadia, která vyšla vítězně z výběrového řízení na dodavatele kampaně, byla v lednu letošního roku zahájena vlastní realizace projektu. Kampaň na podporu českého léčebného lázeňství potrvá do konce roku 2013.

SLL vyzývá ostatní léčebné lázně, které nejsou jeho členy a mají zájem participovat na projektu, aby se ohlásily a informovaly o možnostech zapojení na sekretariátu SLL. Do projektu se mohou zapojit pouze léčebné lázně, tj. zdravotnická zařízení poskytující lázeňskou péči na základě zákonem požadované akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Věříme, že kampaň zaměřená na přírodní, kulturní a historické bohatství našich léčebných lázní zvýší povědomí i zájem širší veřejnosti o toto bohatství, které Česká republika bezpochyby v léčebném lázeňství má.