Užívejte bohatství českých lázní

O Svazu léčebných lázní ČR

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL) vznikl jako zájmové profesní sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou úroveň těchto lázeňských společností. Posláním Svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit společné i individuální zájmy členů. Na domácí půdě je SLL platným partnerem i oponentem Ministerstva zdravotnictví ČR.

V současnosti SLL sdružuje 43 členů, z toho 41 léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech lázeňských lůžek v zemi, a které představují 95 % veškeré lázeňské léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Všechny lázně sdružené v SLL jsou akreditovanými léčebnými lázněmi včetně napojení na veřejný zdravotní systém a splňují tudíž přísná kritéria pro léčbu, stravování i ubytování. Léčebné lázně k léčbě využívají místní přírodní léčivý zdroj schválený ministerstvem zdravotnictví, což tato zařízení odlišuje od ostatních lázní či ubytovacích zařízení umístěných v lázeňských místech. A je to právě důraz na léčebný aspekt, co vydobylo českým lázním celosvětový věhlas.

SLL je členem Evropského svazu lázní (ESPA) se sídlem v Bruselu, jehož hlavním krédem je udržet léčebné lázeňství napříč Evropou a garantovat jeho kvalitu. Dále je Svaz členem Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) a Fóra CR.