Užívejte bohatství českých lázní

Stanovy Svazu léčebných lázní České republiky

V přiloženém souboru naleznete Stanovy SLL ČR ve znění schváleném valnou hromadou svazu, která se konala dne 28. 4. 2015 a nahrazují tak stanovy ze dne 14. 3. 2007.
Stanovy SLL ČR