Užívejte bohatství českých lázní

Časté dotazy

Slyšel jsem, že do lázní bude možné jet opět na čtyři týdny? Je to pravda a týká se to všech diagnóz?

Od 6. ledna 2015 platí novelizovaný Indiakční seznam, který upravuje, za jakých podmínek je možné čerpat lázeňskou péči z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je pravdou, že výsledná úprava indikačního seznamu je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby. Jakých indikací se prodloužení týká, naleznete v sekci Aktuální informace v lázeňství.

Návrh na lázeňskou péči mi byl vystaven v prosinci 2014, ale pobyt bude realizován až v roce 2015? Bude se již řídit novelizovaným zákonem?

Nikoli, nová pravidla se budou vztahovat až na návrhy, které byly vystaveny po nabytí účinnosti nového zákona.

Jaký pobyt je považován z pohledu nového zákona za základní?

Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. (platné od 1. října 2012 do 31. prosince 2014) jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle nyní platného zákona č. 48/1997 Sb. Pokud pojištěnec uskutečnil poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle nynějšího zákona č. 48/1997 Sb.

Jaký je rozdíl mezi příspěvkovým a komplexním pobytem?\\
V režimu komplexní lázeňská péče (KLP) je pacientovi hrazena jak léčba, tak i ubytování a stravování v lázních. Na jaká onemocnění a za jakých podmínek je možno tuto péči využít stanoví zákon nebo_li tzv. Indikační seznam. Ten rozlišuje 11 indikačních skupin (typů onemocnění), která se v lázních léčí (nemoci onkologické, oběhového ústrojí, trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a žláz z vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nervové, pohybového ústrojí, močového ústrojí, duševní poruchy, nemoci kožní a gynekologické). KLP pacient čerpá v rámci nemocenské. Druhou možností je příspěvková péče, u které pak pojišťovny hradí pouze léčbu a pacient si hradí ubytování a stravu, přičemž na tento pobyt čerpá dovolenou. Pokud mu na tři týdny nevychází dovolená popř. prostředky, je možné se s lékařem domluvit na čtrnáctidenním pobytu, který bude dostupnější.

Jak se vůbec do lázní dostanu?

Možnosti lázeňské léčby i přesný postup, jak se do nich dostat, najdete na našich webových stránkách, v sekci Jak do lázní.

Jak zjistím, jestli mám se svou diagnózou na lázně nárok?

To, zda je Vaše diagnóza uvedena v tzv. Indikačním seznamu, který upravuje podmínky pro čerpání hrazené lázeňské péče, zjistíte u svého praktického nebo ošetřujícího lékaře. A samozřejmě i pohledem do samotného indikačního seznamu, který najdete zde. Momentálně se stále jedná o vyhlášku platnou do konce roku 2014.

Co mám dělat, když mi revizní lékař lázně nepovolí?

Pokud revizní lékař vaší zdravotní pojišťovny neschválí návrh na lázeňskou péči, pak z toho důvodu, že nesplňujete všechny podmínky stanovené pro poskytnutí hrazené lázeňské péče. Pak můžete vybrat z široké nabídky samopláteckých léčebných programů Vámi vybraných lázní. Léčebné lázně nabízejí opravdu pestrou paletu léčebných pobytů, navíc od luxusního ubytování po standardní a cenově dostupné široké veřejnosti.

Jezdím do lázní pravidelně s nemocnými zády, bez každoroční lázeňské kúry, která mě postaví na nohy, si nedokážu další fungování dost dobře představit. Budu moci jezdit do lázní i nadále každoročně?

Závisí na konkrétní diagnóze. U řady nemocí, případně vyšších stupňů daného onemocnění, umožňuje novelizovaný indikační seznam opakovat lázeňský pobyt ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče každoročně. U jiných pouze jednou za určité období, např. 1x za 2 roky, u některých diagnóz nelze hrazený lázeňský pobyt opakovat vůbec. Do limitů, které se na možnosti opakování vážou, se počítají pouze ty pobyty, které pacient absolvoval od října roku 2009.