Užívejte bohatství českých lázní

Indikační seznam a kódy MKN

V lednu nabyl účinnosti novelizovaný indikační seznam, ve formě přílohy zákona o veřejném zdravotním pojištění. Text zákona i prováděcí vyhlášky si můžete stáhnout zde.

V návrhu na lázeňskou péči uvádí předepisující lékař k dané diagnóze kód podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Vzhledem k tomu, že Indikační seznam tyto kódy neobsahuje, připravili jsme pro vás orientační tabulku, která uvádí k jednotlivým indikacím Indikačního seznamu kódy dle MKN. V řadě případů se jedná o širší spektrum diagnóz a je třeba zalistovat přímo v Mezinárodní klasifikaci. Přiřazení kódů MNK k indikacím IS pro lázeňskou péči

Indikační seznam platný do 30. září 2012
INDIKAČNÍ SEZNAM: vyhláška č.58/1997 Sb.

Indikační seznam platný do 31. 12. 2014
INDIKAČNÍ SEZNAM: vyhláška č. 267/2012 Sb.